PORSELENSKRONER 

Kroner og broer uten metall.

Det er stadig flere pasienter som ønsker å erstatte metallreparasjoner med f.eks. zirconio, et materiell som er hundre prosent biokompatibelt.

Med design og preparering digital, kan vi lage en naturlig krone uten metall.

Det mest presise,moderne og som har høy kvalitet er teknologien Cad Cam som er Cerec.